คัมอัพ รอกกว้านสลิงไฟฟ้า รอกกว้านติดรถ รอกสลิงแบบแขวน รอกโซ่ รอกโยก รอกลิฟท์ คุณภาพสูงจากไต้หวัน

สินค้าที่ติดแท็กด้วย'อุปกรณ์จัดเก็บยกย้าย'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

รอกกว้านสลิง CP-200B 200KGรุ่นใหม่

CP-200B
220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 200 กก. / รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
คุณสมบัติ
-ลวดสลิงแข็งแรง ใช้งานและเก็บรักษาง่าย
-ชะลอหรือหยุดด้วยระบบเบรคไฟฟ้า ปลอดภัยในการใช้งาน
-ใช้ลูกปืนประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน
-ระบบเฟืองเกียร์ Planetary ประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ
-หน้าแปลนแบบปิด ป้องกันการติดขัดของสลิง
(รีโมทสามารถแจ้งเพิ่มปุ่มหยุดฉุกเฉินได้)
การรับประกัน
รอกทุกชนิดจากโรงงานรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการผลิตตามกำหนดระยะเวลาของผู้ขาย
*ลวดสลิง ไม่รวมอยู่ในระบบรับประกัน
อุปกรณ์มาตรฐาน
*Wire rope, 6mm x 30m
*Weight hook CHW-0031
*Remote control, CPB-213 [a) Switch cord 1.25mm x 5C x 3m; b)
Pendant Switch CPB-213]
*Power lead 1.5mm x 3C x 3m and industry plug
อุปกรณ์เสริม
*Remote control, PB-331 [a) Switch cord 1.25mm x 5C x 3m; b)
Pendant Switch PB-331 with an emergency stop button]
*Low voltage control ass'y LV-320 [a) Switch cord 1.25mm x 3C x 3m; b)
Pendant switch PB-306 with an emergency stop button; c) Low
voltage control, LV-320]

รอกกว้านสลิง CP-250B 250KG

CP-250B
220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 250 กก. / รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- ลวดสลิงแข็งแรง ใช้งานและเก็บรักษาง่าย
- ชะลอหรือหยุดด้วยระบบเบรคไฟฟ้า ปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้ลูกปืนประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน
- ระบบเฟืองเกียร์ Planetary ประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ
- หน้าแปลนแบบปิด ป้องกันการติดขัดของสลิง
(รีโมทสามารถแจ้งเพิ่มปุ่มหยุดฉุกเฉินได้)
การรับประกัน
รอกทุกชนิดจากโรงงานรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การผลิตตามกำหนดระยะเวลาของผู้ขาย
*ลวดสลิง ไม่รวมอยู่ในระบบรับประกัน
อุปกรณ์มาตรฐาน
*Wire rope, 6mm x 30m
*Weight hook CHW-0031
*Remote control, CPB-213 [a) Switch cord 1.25mm
x 5C x 3m; b) Pendant Switch CPB-213]
*Power lead 1.5mm x 3C x 3m and industry plug
อุปกรณ์เสริม
*Remote control, PB-331 [a) Switch cord 1.25mm x 5C
x 3m; b) Pendant Switch PB-331 with an emergency stop button]
*Low voltage control ass'y LV-320 [a) Switch cord 1.25mm x 3C
x 3m; b) Pendant switch PB-306 with an emergency stop button; c)
Low voltage control, LV-320]

รอกกว้านสลิง CP-300B 300KG

CP-300B
220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 300 กก. / รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- ลวดสลิงแข็งแรง ใช้งานและเก็บรักษาง่าย
- ชะลอหรือหยุดด้วยระบบเบรคไฟฟ้า ปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้ลูกปืนประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน
- ระบบเฟืองเกียร์ Planetary ประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ
- หน้าแปลนแบบปิด ป้องกันการติดขัดของสลิง
(รีโมทสามารถแจ้งเพิ่มปุ่มหยุดฉุกเฉินได้)
การรับประกัน
รอกทุกชนิดจากโรงงานรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการผลิตตามกำหนดระยะเวลาของผู้ขาย
*ลวดสลิง ไม่รวมอยู่ในระบบรับประกัน
อุปกรณ์มาตรฐาน
*Wire rope, 6mm x 30m
*Weight hook CHW-0031
*Remote control, CPB-213 [a) Switch cord 1.25mm
x 5C x 3m; b) Pendant Switch CPB-213]
*Power lead 1.5mm x 3C x 3m and industry plug
อุปกรณ์เสริม
*Remote control, PB-331 [a) Switch cord 1.25mm x 5C
x 3m; b) Pendant Switch PB-331 with an emergency stop button]
*Low voltage control ass'y LV-320 [a) Switch cord 1.25mm
x 3C x 3m; b) Pendant switch PB-306 with an emergency
stop button; c) Low voltage control, LV-320]

รอกกว้านสลิง CP-500 500KG 220V

CP-500
220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 500 กก. / รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- ลวดสลิงแข็งแรง ใช้งานและเก็บรักษาง่าย
- ชะลอหรือหยุดด้วยระบบเบรคไฟฟ้า ปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้ลูกปืนประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน
- ระบบเฟืองเกียร์ Planetary ประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ
- หน้าแปลนแบบปิด ป้องกันการติดขัดของสลิง
(รีโมทสามารถแจ้งเพิ่มปุ่มหยุดฉุกเฉินได้)
การรับประกัน
รอกทุกชนิดจากโรงงานรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการผลิตตามกำหนดระยะเวลาของผู้ขาย
*ลวดสลิง ไม่รวมอยู่ในระบบรับประกัน
อุปกรณ์มาตรฐาน
*Wire rope, 7mm x 60m
*Weight hook CHW-0005
*Remote control, CPB-213 [a) Switch cord 3.5mm x
5C x 6m; b) Pendant Switch CPB-213]
อุปกรณ์เสริม
*Remote control, PB-331 [a) Switch cord 3.5mm x 5C
x 6m; b) Pendant Switch PB-331 with an emergency stop button]
*Low voltage control ass'y LV-320 [a) Switch cord 1.25mm x
3C x 3m; b) Pendant switch PB-306 with an emergency stop
button; c) Low voltage control, LV-320]

รอกกว้านสลิง CP-500T 500KG 3 สาย

CP-500T
380V-440V x 3 สาย AC, ยกได้ 500 กก./ รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- ลวดสลิงแข็งแรง ใช้งานและเก็บรักษาง่าย
- ชะลอหรือหยุดด้วยระบบเบรคไฟฟ้า ปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้ลูกปืนประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน
- ระบบเฟืองเกียร์ Planetary ประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ
- หน้าแปลนแบบปิด ป้องกันการติดขัดของสลิง
(รีโมทสามารถแจ้งเพิ่มปุ่มหยุดฉุกเฉินได้)
การรับประกัน
รอกทุกชนิดจากโรงงานรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตตามกำหนดระยะเวลาของผู้ขาย
- ลวดสลิง ไม่รวมอยู่ในระบบรับประกัน
อุปกรณ์มาตรฐาน
- Wire rope, 7mm x 60m
- Weight hook CHW-0005
- Remote control, CPB-213 [a) Switch cord 3.5mm
x 5C x 6m; b) Pendant Switch CPB-213]
อุปกรณ์เสริม
- Remote control, PB-331 [a) Switch cord 3.5mm x
5C x 6m; b) Pendant Switch PB-331 with an emergency stop button]
- Low voltage control ass'y LV-320 [a) Switch cord 1.25mm x
3C x 3m; b) Pendant switch CPB-161 ; c) Lowvoltage control, LV-320]
- Low voltage control ass'y LV-320 [a) Switch cord 1.25mm x
3C x 3m; b) Pendant switch PB-306 with an emergency stop button; c)
Low voltage control, LV-320]

รอกกว้านสลิง CWG-10077B 2สาย

Come-Up Dlectric Winch" คัมอัพ" รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ชนิดไฟฟ้า 1 เฟส 220 V,50Hz
-รุ่น cwg-10077b
ความสามารถยก Load Rated (kg) 300
ความเร็ว Speed (m/min) 10-17 ม. / นาที
มอเตอร์ (hp x Pole) 2.0 hp x 4P
ยกสูง (m) 39
ขนาดสลิง (mm) 7 ยาว (m) 40
น้ำหนัก (Kg) 44

รอกกว้านสลิง CWG-10151 2สาย

Come-Up Dlectric Winch" คัมอัพ" รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ชนิดไฟฟ้า 1 เฟส 220 V,50Hz
-รุ่น cwg-cwg10151
ความสามารถยก Load Rated (kg) 400
ความเร็ว Speed (m/min) 12-18 ม. / นาที
มอเตอร์ (hp x Pole) 2.0 hp x 4P
ยกสูง (m) 58
ขนาดสลิง (mm) 9 ยาว (m) 60
น้ำหนัก (Kg) 120

รอกกว้านสลิง CWG-30075B 380V

Come-Up Dlectric Winch" คัมอัพ" รอกกว้านสลิงไฟฟ้า
รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380 V,50Hz
-รุ่น cwg30075b
ความสามารถยก Load Rated (kg) 300
ความเร็ว Speed (m/min) 10-15 ม. / นาที
มอเตอร์ (hp x Pole) 1 hp x 4P
ยกสูง (m) 28
ขนาดสลิง (mm) 6 ยาว (m) 30
น้ำหนัก (Kg) 32.5
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก